เครื่อง FTIR spectrometer (โมเดล Bruker Vertex 80v) นี้มีคุณสมบัติพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง FTIR spectrometer ปกติทั่วไป ตรงที่มีแหล่งกำเนิดแสงทั้งในช่วง MIR และ FIR/THz ซึ่งสามารถใช้ในการศึกษาลายนิ้วมือ (finger print) ของวัสดุในทั้งสองช่วงรังสีนี้ โดยสามารถทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ (ในสภาวะสุญญากาศ, ในอากาศ, dry N2-flow) นอกจากนี้ ยังสามารออกแบบสถานีทดลองภายนอกสำหรับการทดลองที่ต้องการเงื่อนไขพิเศษอีกด้วย 

 

      ซึ่งในข้อเสนอโครงการนี้ ได้วางแผนสร้างสถานีทดลองภายนอกที่มีความเป็นสุญญากาศสูงและมีอุณหภูมิต่ำสำหรับการทดลอง  Astrochemistry และการทดลองสำหรับ low-dimensional materials ความสำเร็จของการทดลองนำร่องทั้งสองนี้ จะได้นำไปสู่การพัฒนาสถานีทดลองภายนอกของงานวิจัยหรือการประยุกต์อื่นๆ ต่อไป

 

Fourier transform infrared (FTIR) spectrometer station

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม VERTEX 80/80v FT-IR Spectrometers

 

 

ระบบจองคิวขอรับบริการ THz-FTIR <<ที่นี่>>   

 

 

คุณลักษณะของสถานี THz-FTIR spectroscopy

 • Radiation wavelength MIR range: 2 – 30 um
 • Radiation wavelength in FIR/THz: 30 um – 1 mm (0.3 – 10 THz)
 • Measurement modes: transmission and attenuated total reflection (ATR)
 • Sample compartment conditions: in-vacuum, in-air, dry N2-flow
 • Possibility for incorporating an additional external experimental setup utilizing MIR wavelengths with a Mercury-Cadmium-Telluride (MCT) detector

 

Sources

Detectors

Beamsplitters

 

การเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้งาน (~8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในปี 2566) ผู้ใช้งานภายใต้โครงการการทดลองนำร่อง (pilot experiment projects)

 1.   Solar cell applications (perovskite, metal oxides)
 2.   Study of radiation damage on DNA and cells
 3.   Study on ionic liquids
 4.   Astrochemistry experiment

 

 

ตัวอย่างงานวิจัยในโครงการ Astrochemistry ที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT)

 

External setup to measure ice spectra and study Reflection Absorption Infrared Spectroscopy (RAIRS) technique

 • We conducted experiments by setting up the MIR light emitted from an FTIR spectroscopy under atmospheric conditions and reflected onto the surface of aluminium foil-coated water ice.
 • We obtain spectra of both water ice and the ribose on the water ice surface. The minimum detectable concentration of ribose was 0.01M.

 

ตัวอย่าง set up สำหรับ Reflection Absorption Infrared Spectroscopy (RAIRS) technique

Reflection Absorption Infrared Spectroscopy (RAIRS) technique

 

ตัวอย่างข้อมูลสเปกตรัมที่ได้จากการทดลอง 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่เทคนิคของเครื่อง THz-FTIR

 1. เสาวลักษณ์ หอมนาน
 2. ณัฐวัตร คำมาตา

ที่อยู่: ตู้ ปณ. 217 อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202

Email: suriya.pbpcmu@gmail.com